Câu hỏi thường gặpKhi quý khách vào nhà hoặc khi đang ở nếu có những thắc mắc gì xin hãy tham khảo dưới đây.

videocamVideo về lễ nghi

Xin được giới thiệu những video về lễ nghi và quy tắc mong quý khách có thể tuân thủ khi sinh sống ở Nhật Bản. Nếu quý khách không hiểu được những quy tắc, văn hóa, tập quán độc đáo của Nhật, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến khách hàng ở phòng xung quanh và những khách hàng sinh sống ở tòa nhà lân cận, nên trước khi vào nhà xin hãy xem các video sau đây.

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ căn hộ.

Xin được giới thiệu những điều cần lưu ý khi sử dụng Leopalace, cách sử dụng các thiết bị trong phòng, phương pháp thủ tục hủy hợp đồng. Nếu quý khách đang ở có những thắc mắc gì, trước hết xin hãy tham khảo trong cuốn hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Xem chi tiết

  1. Câu hỏi thường gặp TOP
  2. Về Internet, Leonet
  3. PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT THỜI KỲ ĐẦU THIẾT BỊ LIFE STICK (ĐĂNG KÝ TRÊN MÀN HÌNH TI VI)

Để Danh sách chuyên mục

PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT THỜI KỲ ĐẦU THIẾT BỊ LIFE STICK (ĐĂNG KÝ TRÊN MÀN HÌNH TI VI) ngày cập nhật 2018.02.08


Vui lòng bấm nút chuyển đổi 【入力切替】trên điều khiển tivi, sau đó chọn『HDMI1/2/3 HOẶC 入力1/2/3』。

1. Xin vui lòng nhấn và giữ đồng thời 2 phím mũi tên bên trái và phím tròn ở giữa.

1.png

2. Khi chuyển sang màn hình này xin hãy buông tay ra.

3. Hãy nhấn phím quyết định trên bàn phím.

4. Xin hãy chọn "日本語"

日本語.png

5. Tiếp theo chọn "いいえ"

buoc 5.png

6. Chọn bỏ qua "スキップ"

buoc 6.png

7. Chọn tiếp "同意"

同意.png

8. Chọn "はい"

buoc8.png

9. Chọn "はい"

buoc 9.png

10. Chọn đồng ý "同意する"

buoc 10.png

11. Vui lòng chọn "初めてLEONETをご利用になる方" với những khách hàng lần đầu sử dụng LEONET.

12. Vui lòng hãy chọn có giấy xác nhận đăng ký "登録確認書を持っている"

13. Vui lòng chọn đăng ký bằng thiết bị Life Stick "Life Stickで登録する".

14. Xin hãy nhập "初期LEONET ID" và "初期パスワード" sau đó chọn tiếp theo "次へ".

15. Vui lòng tạo tài khoản LEONET ID và mật khẩu mới.

LEONET ID: trên 4 ký tự (gồm chữ cái và chữ số)

Mật khẩu: trên 8 ký tự (gồm chữ cái và chữ số)

Hơn nữa vui lòng đăng ký thông tin của quý khách như số điện thoại .v.v. Sau khi nhập xong vui lòng chọn xác nhận "確認".

※Xin hãy ghi chép lại để không quên.

16. Sau khi xác nhận nội dung, nếu không có sai khác vui lòng chọn đăng ký "登録".

17. Chúng tôi sẽ gửi mã số PIN (6 số) đến tin nhắn điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký.
Sau khi nhập 6 số ở tin nhắn trên màn hình ti vi vui lòng hãy chọn chứng nhận "認証".

18. Xin chọn đăng ký "登録".