Câu hỏi thường gặpKhi quý khách vào nhà hoặc khi đang ở nếu có những thắc mắc gì xin hãy tham khảo dưới đây.

videocamVideo về lễ nghi

Xin được giới thiệu những video về lễ nghi và quy tắc mong quý khách có thể tuân thủ khi sinh sống ở Nhật Bản. Nếu quý khách không hiểu được những quy tắc, văn hóa, tập quán độc đáo của Nhật, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến khách hàng ở phòng xung quanh và những khách hàng sinh sống ở tòa nhà lân cận, nên trước khi vào nhà xin hãy xem các video sau đây.

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ căn hộ.

Xin được giới thiệu những điều cần lưu ý khi sử dụng Leopalace, cách sử dụng các thiết bị trong phòng, phương pháp thủ tục hủy hợp đồng. Nếu quý khách đang ở có những thắc mắc gì, trước hết xin hãy tham khảo trong cuốn hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Xem chi tiết

 1. Câu hỏi thường gặp TOP
 2. Về Internet, Leonet
 3. PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT THỜI KỲ ĐẦU THIẾT BỊ LIFE STICK (ĐĂNG KÝ TRÊN MÀN HÌNH TI VI)

Để Danh sách chuyên mục

PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT THỜI KỲ ĐẦU THIẾT BỊ LIFE STICK (ĐĂNG KÝ TRÊN MÀN HÌNH TI VI) ngày cập nhật 2018.02.08

Khi lần đầu sử dụng dịch vụ LEONET cần thiết phải cài đặt thời kỳ đầu theo 1 trong số các phương pháp sau.

・Tiến hành đăng kí cài đặt thời kì đầu thiết bị Life Stick (tham khảo dưới đây)

・Trường hợp cài đặt thiết bị Life Stick bằng điện thoại Smartphone vui lòng bấm vào đây

・Trường hợp đăng ký qua phần mềm LEONET/trang chuyên dụng dành cho khách thuê phòng 「マイページ」 vui lòng bấm vào đây


Phương pháp cài đặt thời kì đầu qua màn hình ti vi trong phòng (thiết bị Life Stick)

Vui lòng xác nhận xem thiết bị Life Stick có được kết nối chính xác chưa, sau đó cài đặt như dưới đây.
Về đồng bộ hóa điều khiển vui lòng bấm vào đây

Trang hỗ trợ LEONET
Ngôn ngữ khác


Vui lòng bấm nút chuyển đổi 【入力切替】trên điều khiển tivi , sau đó chọn『HDMI』。

 1. bỏ qua 「スキップ」 rồi tiến đến màn hình tiếp theo. 2. Nếu chọn đồng ý 「同意する」 sẽ tiến đến màn hình tiếp theo. 3. Vui lòng chọn 「初めてLEONETをご利用になる方」 với những khách hàng lần đầu sử dụng LEONET. 4. Màn hình xác nhận quý khách hiện tại có giữ giấy xác nhận đăng ký 「登録確認書」 hoặc giấy xác nhận giao chìa khóa 「鍵引き渡し確認書」 không.
  Vui lòng hãy chọn có giấy xác nhận đăng ký 「登録確認書を持っている」 5. Vui lòng chọn đăng ký bằng thiết bị Life Stick 「Life Stickで登録する」. 6. Tài khoản ID LEONET thời kỳ đầu 「初期LEONET ID」 được ghi trên giấy xác nhận đăng ký sử dụng hoặc giấy xác nhận giao chìa khóa.
  Sau khi nhập mật khẩu thời kì đầu 「初期パスワード」 vui lòng hãy chọn tiếp theo「次へ」. 7. Vui lòng tạo tài khoản LEONET ID và mật khẩu mới.
  Hơn nữa vui lòng đăng ký thông tin của quý khách như số điện thoại .v.v. Sau khi nhập xong vui lòng chọn xác nhận 「確認」.
  ※Trường hợp ký theo hợp đồng pháp nhân, sẽ có mục nhập thông tin như tên, quốc tich.v.v. 8. Sau khi xác nhận nội dung, nếu không có sai khác vui lòng chọn đăng ký 「登録」. 9. Trường hợp đã đăng ký số điện thoại di động ở mục ⑧ (đầu số 070、080、090),
  chúng tôi sẽ gửi mã số PIN (6 số) đến tin nhắn điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký.
  Sau khi nhập 6 số ở tin nhắn trên màn hình ti vi vui lòng hãy chọn chứng nhận 「認証」.
  ※Đối với khách hàng không có số điện thoại di động (đầu số 070、080、090)
  Hoặc khách hàng đã chọn mục không chứng nhận tin nhắn 「SMS認証を利用しない方」 vui lòng bấm vào đây 10. Màn hình xác nhận thông tin hợp đồng thuê phòng. Nếu mã số thời kỳ đầu 「初期設定番号」 được ghi trên giấy xác nhận đăng ký và số phòng không có sai khác vui lòng chọn đăng ký 「登録」.