Leopalace có đầy đủ thông tin về bất động sản cho thuê được khuyến nghị để sống một mình, chẳng hạn như Chung cư cho thuê và Nhà tập thể cho thuê.

Quay số Navi 0570-008-021Cửa sổ chỉ Tìm nhà [Giờ làm việc của lễ tân 9: 00-18: 00]

Tài sản không dành cho tuyển dụng

* Nếu khu vực hiển thị trở nên rộng, biểu tượng không thể được hiển thị.

* Bản đồ cho biết rằng bạn đang ở một địa chỉ gần đó và có thể khác với vị trí thực tế. Vui lòng liên hệ với Cộng tác viên biết vị trí chi tiết của nơi nghỉ.

ban đầu

Điều kiện tìm kiếm đã lưu